Projekty

Z minulých projektů
Natáčení CD „Deja vu“ autora Josefa Vejvody, studio Domovina 22. a 23.1. 2022

Ticho za Jana Palacha, projekt Jany a Bohdana Mikoláškových, koncert a záznam Čt Art ve Všetatech, vysíláno 17.1. 2022
Gabriel Fauré: Requiem, op.48, Černošice, Černošická komorní filharmonie, 14.11. 2021

L.udwig van Beethoven: IX. symfonie s Ódou na radost, Hala Věry Čáslavské v Černošicích, dir. Marek Štryncl 23.5. 2021
Francis Poulenc Stabat Mater a Postní moteta A. Tučapského v Galerii Roudnice 7.3. 2019
Koncert s orchestrem Berg, Martin Kux: Un amour mystique et solitaire, Roman Zabelov: O různých věcech – premiéry 15.10. 2019
Zahajovací koncert festivalu Talichův Beroun Francis Poulenc Mše G dur a Čajlovského Liturgie
Jana Zlatoústého 7.10. 2018
Bachovy Janovy pašije v Husově sboru ve Vršovicích 30.3. 2018
Carmina Burana Carla Orffa v divadle Horní Počernice, DPS Paleček 10.6. 2018
Koncert k české státnosti, hymna ČR (arr. Jan Fila), Ivan Kurz: Moravské rozjímání (premiéra),
Zdeněk Lukáš: 4 sonets, Alfred Schnittke: Requiem Pražský Hlahol 28.10. 2017
Koncert projektu Festival Spectaculare 2017: Sven Helbig & Choir, kostel Sv. Salvátora 23.1. 2017
F. Poulenc: Stabat Mater, Pražští pěvci a sbor Labyrint, orchestr Academia, dir. Stanislav Mistr 19.11. 2017
Pražští pěvci na koncertě Pražského výběru v O2 Aréně 7.12. 2016
Giuseppe Verdi: Requiem, Pražští pěvci, Hudba Hradní stráže, Černošická komorní filharmonie, Aula Karolina. dir. Stanislav Mistr 21.10. 2015
Jan Fila Psalmi anixii – premiéra sál Martinů 2.6. 2015
Vic Nees: Pět motet, koncert pro řádové sestry 2015
Filmové skladby v Rudolfinu, Star Wars Duel of the Fates a další, P. pěvci s filmovým orchestrem 20.4. 2015

Antonín Dvořák Stabat Mater, varhany Jaroslav Šaroun, Karlík 2014
Sergei Rachmaninov – Liturgie sv. Jana Zlatoústeho Atrium na Žižkově, 25. 01. 2011
Alfred Schnittke – Koncert pro sbor v rámci festivalu Archaion Kallos (chrám sv. Cyrila a Metoděje), 27. 10. 2010
Jan Zástěra a J.J. Trautzl koncert s Hudbou hradní stráže a Policii ČR v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti, 28. 09. 2010
Carl Orff – Catulli Carmina Atrium na Žižkově, 14. 06. 2010
Giuseppe Verdi – Requiem verze pro klavír a varhany; Husův sbor Vršovice, Atrium na Žižkově 2010
Benjamin Britten – The Company of Heaven koncert s orchestrem Berg, Sál Martinů HAMU, 7. 12. 2009
S. Rachmaninov – Vsjenočnoje bděnije / Vigilie/ Zwiesel, SRN, 13. 9. 2009
G. F. Haendel – Mesiáš III. Klášterní hudební slavnosti Šumperk, koncert s orchestem Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka, 17. 7. 2009
Jaroslav Krček – výběr z díla Festival komorní hudby Český Krumlov, koncert s orchestem Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka, 4. 7. 2009. Repriza v Lomnici nad Popelkou, 20. 7. 2009
Alfred Schnittke – Koncert pro sbor Atrium na Žižkově, 24. 6. 2009
Koncert duchovní hudby (Rachmaninov, Poulence, Gorecki, Penderecki a další) v rámci cyklu „Smíchovské benefice“, 21.05.2009
Hideaki Hirai – výběr z opery Kaguya-hime koncert s orchestrem Czech Virtuosi, dir. Hideaki Hirai; Smetanova síň, Obecní dům, 18.04.2009
Avet Terterian – Symfonie č. 6 koncert s orchestrem Berg, kostel sv. Václava – Vršovice, 6.04.2009
Peter Maxwell Davies – The Golden Rule (Zlaté pravidlo),Pražské premiéry, Dvořákova síň, 18.3.2009
Eric Sweeney – Niamh of the Golden Hair (Zlatovlasá Niamh) Pražské premiéry 2009, Dvořákova síň Rudolfina, 18.3.2009; Pražský komorní orchestr pod vedenim Milana Kaňáka
Antonio Rosetti – Requiem, koncert a nahrávání CD, 11. Mezinárodní hudbní festival Prague Horn 2008, Chrám sv. Mikuláše, 12.08.2008; Camerata filarmonica Bohemia, Johannes Moesus – dir.
Claude Debussy – La damoiselle élue MHF Pražský podzim 2007, Dvořákova síň Rudolfina, 14.09.2007; Česká filharmonie pod vedenim Michela Swierczewskiho
Gefors, Holáňová, Nordin, Josef Marek Pražské premiéry 2007 – soudobá hudba Severu, Dvořákova síň Rudolfina, 25.3.2007
Alexander Skrjabin – Prometheus MHF Pražský podzim 2006, Dvořákova síň Rudolfina, 14.9.2006; Česká filharmonie, dir. Vassily Sinaisky
Francis Poulenc – Mše G-dur , kostel Sv. Mikuláše na Malé Straně, 22. 10. 2005
Gustav Holst – Planety – MHF Pražský podzim 2005, Pražští pěvci a Liverpool Orchestra, Rudolfinum, 1. 10. 2005
D. Scarlatti – Stabat mater pro deset hlasů, kostel Sv. Mikuláše na Malé Straně, 15. 9. 2005. Repríza v Atriu na Žižkově 4. 11. 2005
Frank Martin – Mše pro dva sbory , společný koncert se švýcarským sborem Die Kleine Kantorei, kostel Sv. Salvátora, 7. 5. 2005
Petr K. Soudek – Šedá – premiéra opery z cyklu Bušení do železné opony, 27. 2. 2005, Stavovské divadlo
G. Rossini – Malá slavnostní mše Atrium, 16. 2. 2005
A. Dvořák – varhanní verze Stabat Mater : Pražští pěvci s Václavem Uhlířem (varhany) v Atriu na Žižkově, 5. 11. 2004
Paco Peňa: Requiem For The Earth – Pražský podzim 2004, Paco Peňa a skupina, Pražští pěvci, Kühnův dětský sbor, Lucerna, 28. 9. 2004
Carl Orff – Carmina Burana v autorově verzi pro dva klavíry a bicí v Atriu na Žižkově, 28. 4. 2003 (repríza 26. 7. 2003 v Sušici a 22. 10. 2003, 11. 10. 2004 v Atriu)
Claude Debussy – Nokturna – závěrečný koncert Pražského podzimu 2003, Pražští pěvci a FOK, Roberto Benzi, Rudolfinum, 1. 10. 2003
L. van Beethoven – Mše C-dur na Dvořákově festivalu v Příbrami, Pražští pěvci a Pražská komorní filharmonie, 25. 5. 2003
J. Zach – Stabat Mater – zahajovací koncert festivalu Svatováclavské slavnosti 2003 v Emauzích
A. Dvořák – Stabat Mater : Pražští pěvci a členové Pražského filharmonického sboru s Pražským symf. orchestrem pod vedením Stanislava Mistra v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, duben 2003
F. Poulenc – Stabat Mater a Čtyři postní moteta, Atrium, 26. 3. 2003
Koncert prostorových skladeb v kostele Sv.Václava ve Vršovicích, premiéra skladby Jana Rybáře – Kantáta na text Vladimíra Holana. 9.11.2002
A. Dvořák – Requiem na Dvořákově festivalu v Příbrami s Plzeňskou filharmonií, květen 2002, 48 zpěváků
J. S. Bach – Janovy pašije , s projekcí českého překladu, 11.4. 2002, Atrium, koncert k deseti letům trvání sboru a 40. narozeninám sbormistra
J. J. Ryba – Česká mše vánoční , 20.12.2001 v kostele sv. Šimona a Judy, s orchestrem členů FOK – Komorní orchestr pražských Symfoniků, dirigent Stanislav Mistr, 55 zpěváků
Dva koncerty na festivalu Bergische Bienale Neue Musik, Remscheid , 23.10.2001. Pěvci byli označeni za „haedlighs“ festivalu
A. Dvořák – Stabat Mater na Dvořákově festivalu v Příbrami, květen 2001, sbor se zúčastnil v počtu 60 zpěváků
Petr Eben – Starodávné čarování milému – medailon v rámci cyklu Čeští skladatelé na přelomu tisíciletí v Anežském klášteře, 25.4.2001, pořadem provázel Marek Eben
Marek Kopelent – Lux mirandae sanctitatis – prostorové oratorium, Anežský klášter 11. a 12.4.2000
L. van Beethoven – IX. Symfonie v dobové úpravě Václava Návrata pro smyčcový kvintet, sóla a 16-tičlenný smíšený sbor, několik koncertů v Obecním Domě, Dvořákově síni Rudolfina a Betlémské kapli v Praze
W. A. Mozart – Requiem d-moll s Prague Royal Orchestra, dlouhodobý projekt, několik koncertů do měsíce
Rybova Česká mše vánoční 17.12. 2005, záznam koncertu na DVD /televize 24.cz/
Louis Vierne – Kyrie a Gloria ze mše cis-moll – absolventský varhanní koncert Tomáše Flégra
Zdeněk Lukáš – Čtyři sonety – premiérové uvedení spolu s Requiem Gabriela Fauré,
úvodní slovo Zdeňka Lukáše, Atrium, 19. 2. 2004
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13858862640-ticho-za-jana-palacha/
Černošice, Beethovenova IX. symfonie – Óda na radost