Premiéry

Z premiér a obnovených premiér soudobé hudby
Martin Kux: Un amour mystique et solitaire
Pavel Trojan: Čtyři sbory
Roman Zabelov: O různých věcech
Kateřina Horká: Canticum nativitatis
Jan Bernátek: Te Deum
Karel Sklenička: Missa brevis, Salve regina, Šest naivních madrigalů (nahrávka v Českém rozhlase), Počátek evangelia sv. Jana, Hospodine, pomiluj ny
Jan Fila: Stabat Mater (2007), Veni Creator Spiritus (2010), Psalmi anixii
Zlatica Jurišová: Tři duchovní sbory
Josef Marek: Madrigaly, Žalmy
Ivana Loudová: Harmonie večera
Lukáš Matoušek: Psalmi, Kantáta č. 3 
Marek Kopelent: Regina Lucis, Lux mirandae sanctitatis (prostorové oratorium)
Elena Kiral: Dva sbory na téma času
Radek Rejšek: Missa campanarum
Jan Rybář: Kantáta na text Vladimíra Holana
Zdeněk Lukáš: Čtyři sonety
Tomáš Pálka: Podmalba
Lukáš Sommer: Missa brevis (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
Ivan Kurz: Moravské rozjímání
Josef Vejvoda: Magnificat
Jan Vrkoč: Credo
Karel Husa: Dobrů noc pro smíšený sbor a capella, Tři moravské písně, Every Day
Marek Pavlíček: Mateřídouška
Milan Slavický: Media vita, Regina Coeli
František Chaloupka: Mýtus o jeskyni
Tomáš Pálka: Cherubinská píseň, nahrávka v Českém rozhlase
Michaela Pálková Plachká: Mizející doteky jara
Joseph Matthias Wolfram (1789 – 1839) Der Berkmonch ( Perkmon)
Jan Zástěra: Pomocníci
Jana Meierová: Requiem