Premiéry

Premiéry a obnovené premiéry soudobé hudby
Karel Sklenička: Missa brevis, Salve regina, Šest naivních madrigalů, Počátek evangelia sv. Jana, Hospodine, pomiluj ny
Jan Fila: Stabat Mater (2007), Veni Creator Spiritus (2010), Psalmi anixii
Zlatica Jurišová: Tři duchovní sbory
Josef Marek: Madrigaly, Žalmy
Ivana Loudová: Harmonie večera
Lukáš Matoušek: Psalmi, Kantáta č. 3 
Marek Kopelent: Regina Lucis
Marek Kopelent: Lux mirandae sanctitatis (prostorové oratorium)
Jan Rybář: Kantáta na text Vladimíra Holana
Zdeněk Lukáš: Čtyři sonety
Tomáš Pálka: Podmalba
Lukáš Sommer: Missa brevis
Ivan Kurz: Moravské rozjímání
Josef Vejvoda: Magnificat
Jan Vrkoč: Credo
Marek Pavlíček: Mateřídouška